top of page

שירים סאטיריים

Couple Laughing at the Beach

המקום הזה שמור ליוצר של אתר הברכות השלם, כדי להתנקם בנותני שירות שונים. יצויין, כי המדור אינו מומלץ לבעלי לב חלש, או אנשים בעלי ציפיות מאנשים אחרים.

יחד עם האמור לעיל, המדור מתחייב להשיב לכל פניה או תלונה בנושא שיר סאטירי כזה או אחר, גם אם מדובר יהיה בתשובה לקונית וסתמית.

bottom of page