צעד נבון

כבוד הרב הראשי לישראל טוען,

כי להסמיך נשים לרבנות הוא יסרב וימאן,

והחלטת היועץ איננה צעד נבון,

ואסור למדינה להכריח את הרבנות גם נשים לבחון.


הרב מסביר שבמקרה כזה,

גם גברים לא יוסמכו לרבנות ולא יוחתמו על חוזה.

ומשלא יהיו עוד רבנים חדשים,

ההשפעה ללא ספק תורגש אצל כל האנשים.


ואני סבור, כי במצב הזה יווצר יתרון אדיר לממשלה,

משום שלמרות אי העסקת רבנים חדשים, לא צפוי לגדול שיעור האבטלה.