top of page

ברכות יום הולדת לסבתא

ברכות לסבתא - כי יש מקום אחד שבו לא כועסים על הילדים

סבתא היא הדמות שאליה נמלטים הילדים מפני החינוך והערכים שהם סופגים בבית, אל איזור בטוח שבו הם יכולים לקבל ממתקים. העניקו ברכת יום הולדת לסבתא שהיא מרגשת ושתשאיר לה זיכרון טוב למשך שנים רבות.

bottom of page