שר הבריאות אינו מבין

שר הבריאות אינו מבין מדוע מקוואות אמורים להיות סגורים,

ובבדיקה נוספת מול לוח השנה אנו למדים כי כבר חלף פורים.

הדבר משול לכך ששר הביטחון יגיד לעזאזל,

אנחנו סומכים רק על אבינו ולא מתקצבים כיפת ברזל.

הדרך היחידה להתמודד עם כזו בורות,

בעידן בו האזרחים מאותגרים בנישת ההורות,

היא לעודד את האדם, ואני רק זורק כאן רעיון,

ללמוד היטב את שנדרש, במחילה, מניסיון.