שר החינוך חוזר בו

שר החינוך חוזר בו ומודיע כי טיפולי המרה הם עניין פסול וחמור,

וכעת סביר יהיה להניח שמקומו בגן העדן בדוק, נצור ושמור.

סיבובי פרסה הם לגיטימיים לא רק בדרך בלתי סלולה או בכביש,

חשוב הרבה יותר מאשר להיות רב גדול, קודם להתחיל מן הבסיס, להיות איש.

אולם, כבוד הרב, כמה כבר שיעורי לשון עבור אישיות כמוך עולים?

האם לא סיפרו לך שהמילה המרה, מקורה בגזרת החלולים?