השומר

כשלשומר בקניון יש מצב רוח טוב כולם סובלים לא רק עוברי אורח תמימים, אלא גם ובעיקר מחבלים אמנם נקיפות מצפון אינן הצד החזק של מפגע, אך גם הוא גורם לנו לעיתים לשוב ולהתגעגע, לזמנים שבהם לא נשאלה השאלה האם פגיעה בשומר היא מרושעת יותר מלהשאיר אותו בחיים.