השרה לשיויון חברתי

השרה לשויון חברתי טסה אל מחוץ לארץ, עשרים ושלוש פעמים, והשאירה כאן מאחור נשים מוכות, ובתי אבות יתומים.

ובכן, עלינו כאזרחים, להבין שאצל שר, מילה היא לא תמיד מילה, יש הוכחות רגילות, וישנן הוכחות בדרך השלילה. ונשאלת במצבים כאלו שאלה, שהיא איך לומר, קשה, מי אחראי למחדל המחסנים הריקים של ארגזי הבושה?

מדינת ישראל חייבת להקפיד היטב על ניהול מושכל של מלאי, אחרת, תאלץ כבוד השרה להיעזר בשירותיו של כבאי.