התמונה פשוט נמחקה

בבני ברק נמחקה תמונתה של סתו שפיר,

ממודעת בחירות גדולה, והתחושה

שהמטרה היא טובה, פשוט לכבד,

אוכלוסיה שהיא קצת רגישה.

לאורך חיי האנושות,

נשים תמיד היוו מכשול, ולצורך הרחבה,

נציין כיצד האדם הראשון נענש,

רק בגלל אשתו, חווה.

רק שאם מתעמקים בסיפור מבינים,

כי האישה מאז עדיין בעצב יולדת בנים.

ואילו האדם הממוצע בבני ברק, ואני סבור שזאת מוסכמה,

כבר הרבה מאוד זמן, יותר מידי זמן, שאינו עובד אדמה.