שכירות הוגנת

למפעיל הילדים מטעם העיריה שלום,

לא פשוט היה להגיע עד הלום,

לבחור היטב את הבימה הנכונה, כאילו כל האפשרויות פרוסות בפננו, הלקוח

ולשמוע אותך שואל האם יש לנו כח.


ובכן הניסיון מלמד שלא משנה מה תהיה עוצמת התשובה,

השאלה תישאל שוב, חזק יותר, הפעם בנימה יותר חשובה.

הבעיה היא תמיד למצוא את קהל היעד, אדוני המפעיל,

ונראה לנו שהיה פשוט הרבה יותר, וגם יעיל,

לו היית שואל אם יש כח, אבל דווקא את ההורים,

והם היו עונים לך שהם מתלבטים אם כדאי להיות בעלים, או רק שוכרים.