היועץ

היועץ הארגוני ניסה לסייע לנו לשפר תהליך, אבל נדמה שהוא זקוק יותר מכל דווקא לתשליך. יועצים ארגוניים הם התופרים, כאשר מדובר במלך ובגדים, ומן הראוי יהיה להרחיק אותם באופן מיידי מעובדים תמימים וילדים.

ובכן, אתה יודע שהיועץ הארגוני הוא נוכל, כאשר אתה פוגש בפעם המאה בתסריט, שבו הוא מודע לך כי העצות שלו אינן מתכון, אלא לכל היותר תפריט.