רב הכותל קורא

רב הכותל קורא לאזרחים שלא לנשק אבנים, ומסביר שיהודי ישראל חכמים, והם ודאי מבינים, שזוהי העת שבה אנשים נדרשים להישמר לנפשם, והסיטואציה מורכבת ואין לתלות כאן באיש אחריות או אשם. ורק אני שמנסה להפיק מן המצב את המירב, מנסה להבין מדוע אבני הכותל זקוקות מלכתחילה לרב.