פחמימה ריקה

רבות מן הנשים אשר עוסקות בתחום התזונה,

מבקשות מכל אם ואב לנהוג בחכמה ותבונה.

להשתדל להפחית עד כמה שניתן צריכה של פחמימה ריקה וסוכר,

ולהפוך את המנהג לשגור, רגיל, יעיל ומוכר.


אלא שהורה שיש לו ניסיון סביר בגידול ילדים,

מגלה במהרה כי הפתרון כולל רק כמה וכמה צעדים.

כדי שהילד ימנע מאכילה של עוגה עם סוכריות ירוקות,

כל שנדרש הוא לעמוד ולטרוח עליה במשך שעות ארוכות.