משחק הזיכרון

אדוני ראש הממשלה,

יש לי עבורך פיתרון.

והוא קשור בקשר ישיר

למשחק הזיכרון.


שחק מול האוייבים שלנו, אדוני,

שחק מול כל ארגון שטני ומרצח,

שחק היטב, ראש הממשלה,

אך תן להם גם לנצח.


במשחק הזיכרון יש כלל,

כך תמיד היה,

כשהאויב שלך מפסיד,

דווקא אתה בבעיה.