יום השבת

בספר שמות אדם מתבקש, לזכור את יום השבת לקודשו,

ומבטיחים לו שבגיל מצוות הילד יספק לו פטור מעונשו.

ואז בספר דברים מתבקש האדם לשמור את השבת ולא לזכור,

ורבבות פרשנים יוצאים אל הדרך לגלות בזהירות מה המקור.

עם ישראל איננו זקוק לפרשנים שתרים אחרי דיו שדהה,

אלא לצבא סדור חמוש ומגובש של אנשי הגהה.