חתונה

כבוד הרב דרש בנחישות עד שמכיר את החתן. עד שזוכר את המיועד מצויין, עוד מהזמנים שהיה ילד קטן. עד שחווה איתו חוויות ומכיר את הסודות הכמוסים, עד שטייל איתו במדבר, עד שרכב איתו על סוסים.

אבל הרבנות הסכימה הפעם לפנים משורת הדין, לחרוג ממנהגה ולקבל את העובדה שגם העד הזה הוא אמין, שהרי החתן נהג על מונית למשך שבוע במאי, והעד היה באותן נסיבות סתם נוסע אקראי.