ברכה מקורית להולדת בן

כשתינוק מצטרף למשפחה,

זהו זמן מצויין לברר,

אילו מתמרורי התנועה כדאי שיכיר,

ומאילו כבר אפשר אותו לשחרר.


תמרור חשוב מאוד לחיים,

הוא תמרור ששמו הוא עצור.

הוא יאפשר לילד לאסוף את עצמו,

ומתוך הקושי ליצור.


התמרור השני שכדאי שיכיר,

מסמל התקרבות לכיכר,

בחיים מסתובבים לעיתים קרובות

במעגל, אבל זה לא העיקר.


כי התמרור החשוב ביותר,

שצריך להכיר לכשיתחתן,

הוא התמרור שמסביר כי

מספר הנתיבים הולך לאט וקטן.

112 צפיות