ברכה לעובד שעוזב את המחלקה

מה יכול לכבות אש בוערת?


מים - שמייצגים את החיים.

חול - שמייצג את המתים.

רוח - שמייצגת את המחשבה.

שתי אצבעות - שמייצגות את הקרבה.


וגם שיטה פשוטה מאוד שנתונה כדלקמן:

זמן.


בהצלחה בהמשך, גבר.

0 צפיות