ברכה להולדת בת

את מביטה בה כשהיא שכובה בעריסה,

היא מדברת ועל הדרך מנסה,

לחייך חיוך כובש, ולהקסים אותך וכלום

לא יעזור לך כי חיוך ראשון לא תופסים כאן בצילום.


היא תחזיק ברעשן ותקשקש איתו מהר,

וזה יגרום לך לשוב מיד ולהרהר.

איך נכנסו לבית האהבה והמזל,

וכשהמדינה רואה מספר זהות, את רואה גוזל.

79 צפיות