אסטרטגיית הישיבה ברכבת

אסטרטגיית הישיבה ברכבת היא די מורכבת, ושיטת הלימוד שלה מעמיקה מאוד וגם נרחבת. עליך להיות האדם הכי פחות אטרקטיבי, באיזור הרלוונטי לך, גם אם נדרש ממך להיות אקטיבי. התמקם באיזור בו במקביל אליך יושבים אנשים אחרים, מוצלחים, תפוס פיקוד על מרחב המחיה שלך, ומלא אותו בשאריות של פחים. ייצר רעש והמולה, והפוך את האיזור שלך להומה, ועל מנת לקבל הצטיינות, פעל בעבודה שלך באופן דומה.