top of page

ברכות להצעות נישואין

סוף סוף החלטתם אתה ובת זוגתך להינשא. זוהי בהחלט החלטה חשובה מאד, שהיא חלק ראשוני מנישואין של שנים רבות וטובות. תכנון הצעת הנישואין הוא חלק חשוב נכבד, שיש למצוא רעיון מיוחד בהתאם לציפיות שלך ושל בת זוגתך, ובהתאם לסכום שהוקצב מראש לעניין זה.

חשוב מאד לתכנן את הצעת הנישואין, ויש לקחת בחשבון את כל הגורמים כמו מקום ההצעה, הכנת הכיבוד, הטבעת, הזמנת האורחים ועוד. לצורך כך כדאי לשכור חברה להצעות נישואין שתוכל להקל מעליך את הכאב ראש והריצות הכרוכים בעניין זה. נותר לך לדאוג לדבר אחד חוץ מאשר להביא את בת זוגתך למקום האירוע הוא, הבקשה להצעת הנישואין.

מה אומרים בהצעת נישואין מה כדאי לומר?

בברכה להצעת נישואין לא כדאי לזלזל, ויש לייחס לה חשיבות רבה, לברכה ישנה חשיבות רבה בגלל שהמילים שיאמרו או שלא יאמרו בהצעת הנישואין הם אלו שיגרמו לבת זוגתך להשיב באופן חיובי להצעת הנישואין. את בחירת המילים יש לבצע במתינות ובמחשבה רבה, ניתן לבחור את המילים בהתאם למקום שבו מתבצע האירוע, לשלב למשל מילים מדבריות אם ההצעה במדבר או מילים על כדור פורח אם ההצעה מתבצעת בתוך כדור פורח.

יש להקפיד שהברכה לא תהיה מאולצת כמו כן גם על חרוזים שאינם מאולצים גם בברכה לכן יש לבקש מאדם המתמחה בהכנת ברכות לאירועים שיוכל לעזור לך בבחירת המילים המתאימות בהתאם לנושא ולמקום ההצעה.

יש לשבת לפני ההצעה עם החברה שמכינה את הברכות לספר לה על הנושא באופן כללי, על הסגנון שלך בברכות למשל אם אתם רוצה שהברכה תהיה רומנטית , אם אתה רוצה שהברכה תהיה פשוטה או בשפה גבוהה, ברכה מחורזת. בהתאם לציפיות שלך יחברו לך ברכה מיוחדת המתאימה באופן אישי להצעת הנישואין שלך.

תוכל להקריא את הברכה לפני הצעת הנישואין. הקראת הברכה יכולה לכלול בתוכה רמז על הבקשה שלך לפי רצונך. הברכה יכולה להכין את הקרקע להצעת הנישואין. ויכולה לגרום לחברתך לאושר רב לפרטים נוספים על הצעת נישואין  פנו לחברת ההצעה המושלמת.

bottom of page